O nás

Úcta k řemeslu… Učíme se, nasloucháme, pátráme. Respekt k tradičním technikám zpracování , ale také k samotnému procesu výroby. Ručně spřádané příze, ale také upcyklace, je téma, které nás zajímá. Odkud se k nám materiál dostává? Kdo a jak ho zpracovává? Je možné si vyrobit vlastní? Jaké plemeno je u nás nejrozšířenější? Klademe si otázky a hledáme odpovědi. Chceme být inspirací pro ty, kteří v sobě najdou stejného dobrodruha jak mi našli v sobě.

Fascinace materiálem… Limitované, tematicky laděné kolekce, ale také zakázková výroba, rozvíjející myšlenku slow fashion. Nadčasové střihy vyrobené z přírodních materiálů s důrazem o jejich péči a udržitelnost. Možnost variability, unisex, ale také nadhled.

"Hmota, která vzniká pod mýma rukama, mění se do tvarů, siluet a dostává nový rozměr" to je ta cesta, na jejímž konci vidím TEBE...

......................................................................................................................

Respect of the craft... We learn, we listen, we search. We respect the traditional techniques, although we respect the process of the manufacture by itself. Not only the hand-spun yarn but also the upcycling, those are the themes we are interested in. Where do we get the material? Who actually makes it, and how? Is there a possibility to make your own? What breed is the most common in our country? We constantly question ourselves and look for the answers. We want to be the inspiration for those who had found the same adventurous side of themselves as we did.

Fascinated by the materials… Limited, themed based collections. But also custom made products, developing the thoughts of slow fashion. Timeless cuts made from natural materials with an emphasis on their care and sustainability. Variable, unisex, but with some perspective.

„The matter arising in my hands, transforms into the shapes, silhouettes, gains another dimension.“ That is the path at the end of which I see THEE…