O nás

Thee... zpočátku fungovalo pouze jako zakázková dílna na doporučení. Bavilo nás být „tajnou“ značkou, o které se dozvíte jen z doslechu. Bylo zajímavé pozorovat, jak se vše vyvíjí bez vlivu sociálních sítí a jiných médií. O to víc jsme obdivovali každého, kdo nás vypátral a měl odvahu Thee... oslovit. Časem nás tenhle svět zcela pohltil a zkusili jsme se přiblížit i širšímu okolí. Ukázat, že svět handmade nemusí být jen svetr od babičky nebo náušnice z designoveho marketu, ale i propracované promyšlené, současné a nadčasové produkty, které si zaslouží pozornost a pevné místo ve Vašem šatníku.

Fascinace materiálem…
Limitované, tematicky laděné kolekce vyráběné z přírodních materiálů, jako je hedvábí, mohér, vlna, alpaka, merino, ale také ručně spřádané příze. Původ, kvalita a zpracování je samostatné, nosné téma, které nás baví/zajímá a rády bychom se mu věnovaly i do budoucna.

Úcta k řemeslu…
Učíme se od těch nejzkušenějších. Naprostá pokora k tradičním technikám, ale také výzva k vytvoření výrobku, který bude schopen obstát současným trendům a nárokům. Možnost variability, unisex, ale také nadhled. Chceme být inspirací pro ty, kteří v sobě najdou stejného dobrodruha jako my nalezly v sobě. Nechceme jen brát, ale i dávat.

"Hmota, která vzniká pod mýma rukama, mění se do tvarů, siluet a dostává nový rozměr" to je ta cesta, na jejímž konci vidím TEBE!


In the beginning Thee existed only as a custom workshop, accepting orders based only on reccomendations. We enjoyed being a „secret“ brand, that you could hear about only from someone you know. It was rather interesting to watch the brand form itself without social media or any other media interacting. The more we admired anyone who found out about us and had the courage to come thru to Thee. With time we got entirely consumed by this world and tried to become closer with wider range of customers. To show them that the handmade produce does not have to be the itchy grandma sweater or earrings from a designer´s market. It can be sophisticated, up-to-date, timeless produce deserving the attention.


Fascinated by the materials…

Limited, all in one theme collections made of natural material such as linen, moheir, wool, alpaca, merio or even hand spun yarn. Origin, quality and processing is a matter that we enjoy learning about and would love to keep in touch with it in the future as well.


Respect the craft…

We learn from the most experienced people. Absolute humbleness to traditional techniques but also challenging ourselves to create a product that will exceed fast fashion trends and requirements. Being variable, unisex, with an insight. We want to be an inspiration to those looking for the same adventurer as we did find in us. We do not just want to take but also to give.

„The matter arising in my hands, transforms into shapes, silhouetes, gains another dimension.“ That is the path at the end of which I see Thee…